Den nyeste vekstprognosen, som ble lagt fram torsdag, er en marginal nedjustering fra prognosen forrige høst. Da var det ventet en BNP-vekst på 1,5 prosent.

Forventningene til eurolandene er uendret, men er fortsatt noe lavere enn for unionen som helhet. BNP i de 19 landene som bruker EUs fellesvaluta, anslås å vokse med 1,2 prosent i 2020 og i 2021. (©NTB)