Det gis følgende generelle tillegg pr. år med virkning fra 1. mai 2021: 

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Assistent: 11 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 900

Tannhelse-
sekretær: 12 500 13 600 13 600 13 600 13 600 13 700 15 600

I forhandlingsresultatet ligger det generelle tillegget noe over det som ble gitt i kommunesektoren, årsaken til dette var at det var avsatt 1 prosent til lokale lønnsforhandlinger i kommuneoppgjøret.