Tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet var et av hovedkravene til YS. 
– Vi er derfor glade for at NHO har kommet oss i møte, sier Parats nestleder Anneli Nyberg.

Partene er enige om å drøfte tiltak for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Det er også oppnådd enighet om nye bestemmelser med ambisjon om å fremme likestilling og hindre diskriminering på norske arbeidsplasser. I tillegg er bestemmelsene om behandling av personvern klargjort.

Den nye hovedavtalen har varighet til 31. desember 2025.
Hovedavtalen med Virke forhandles neste uke.

Les protokollen fra forhandlingene her