Rammen for oppgjøret er beregnet til 2,7 prosent.
Forhandlingssjef Turid Svendsen i Parat sier at resultatet er i tråd med frontfagsoppgjøret, og at oppgjøret med det innfrir de forventingene de kom til forhandlingsbordet med.
– Det er mange som har stått i frontlinjen gjennom pandemien, og som har gjort seg fortjent til enda høyere tillegg. Men det var det altså ikke rom for i dette oppgjøret, sier Svendsen.

Lavlønnstillegg
Lavlønnstillegget gis til alle medlemmer som er omfattet av avtaleområder der gjennomsnittslønnen ligger under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det gjelder medlemmer på Biloverenskomsten, Farmasiavtalen, Fritids- og opplevelsesavtalen, Service- og vedlikeholdsavtalen og Landsoverenskomst for studentskipnader.

Mer til apotekteknikerne
Som følge av mindre lokale tillegg og derav dårligere lønnsutvikling enn på andre avtaleområder, er det fremforhandlet et "Utjevningstillegg" på 1 krone per time. Dette gjelder farmasiavtalen, og innebærer at medlemmer omfattet av denne avtalen får et lønnstillegg på til sammen 4,25 per time.

Forbundsleder Irene Hope er glad for at apotekteknikerne nå får et løft.
– Dette er en god begynnelse og vi har forventninger til at det også gis et løft i de lokale forhandlingene som skal gjennomføres i etterkant, sier Hope.

Mindre generelt tillegg på Funksjonæravtalen og Reiselivsavtalen
Medlemmer omfattet av Funksjonæravtalen og Reiselivsavtalen  fikk garantireguleringer 1. februar i år. Garantireguleringene innebærer at lønnstrinn 6 i Funksjonæravtalen og lønnstrinn 3 i Reiselivsavtalen er økt med kr. 3,10 per time.
– Kostnaden for disse garantireguleringene og oppjustering av minstelønnssatsene, gjør at det ikke var rom å gi lavlønnstillegg eller like stort generelt tillegg som på de andre avtalene, sier forhandlingssjef Turid Svendsen.

Forhandlingene med Virke for HUK avtalene og Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer vil finne sted senere.