Parats forhandlingsleder, Bjørn Are Sæther, sier til Parat24 at det har vært krevende forhandlinger.
– Vi er fornøyd med å ha oppnådd et resultat på linje med oppgjørene i sammenlignbare områder, sier han.

Lokale forhandlinger utsettes til 2022 for fellesrådene, men gjennomføres i år for Kirkerådet og bispedømmerådene, opplyser arbeidsgiverorganisasjonen KA.

– Vårt mål er at Den norske kirke skal være lojal mot frontfagsmodellen, som er bærebjelken i en ansvarlig lønnspolitikk. Vi er glade for at vi lyktes med det, sier forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.

Les også: Forhandlingsstart for kirkeansatte