–  Oppgjøret, som er i tråd med frontfaget sikrer våre medlemmer i kommunene  reallønnsvekst, sier Parats medlemmer i YS Kommunes forhandlingsdelegasjon Bjørn Are Sæther og Anne Gro Årmo.

Partene er enige om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe med kompetanse, læring, utvikling og omstilling. De skal lage en felles veileder som kommunesektoren kan benytte i det lokale kompetanseutviklingsarbeidet. Veilederen skal blant annet beskrive roller, ansvar og forventninger i det lokale kompetansearbeidet. 

Økt satsing på heltid
Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på ulike forsøksordninger på arbeidstid. Partene er også enige om at også utlysing av stillinger skal bidra til mer heltid.

Oppgjøret omfatter ikke ansatte i Oslo Kommune. Der ble det ingen forhandlingsløsning og oppgjøret går nå til mekling.

Også LO og Unio ble enige i oppgjøret, mens Akademikerne brøt forhandlingene.