Flere timer på overtid ble YS Kommune Oslo og Oslo kommune enige i årets lønnsoppgjør.  
– Vi er glad for at vi klarte å finne en løsning og dermed unngår streik, sier forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad. 

Løsningen har en ramme på 2,8 prosent og sikrer medlemmenes kjøpekraft.   
– Rammen er høyere enn for frontfaget. Dermed tar vi også igjen noe av etterslepet fra fjorårets oppgjør, sier Bjørnstad.  
Alle tillegg har virkning fra 1. mai i år. 

Meklingen har foregått parallelt med meklingen i staten og KS. Frontfaget endte i år på 2,7 prosent, mens prisveksten var anslått til 2,8 prosent.  
– Offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien. Det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune, sier Bjørnstad. 
Forhandlingslederen er tydelig på at hun gjerne skulle hatt mer på bordet, og at dette oppgjøret ikke løser utfordringene i Oslo kommune.  
– Det ville vært svært krevende å gå ut i en streik på nåværende tidspunkt, mens vi fortsatt står i en pandemi. Derfor har vi etter en samlet vurdering akseptert tilbudet, sier Bjørnstad. 

Les også: Varsler streikeuttak i Oslo kommune