Da Riefs vikariat utgikk den 31. mars etter to år og elleve måneder i midlertidige engasjementer i statlige NAV i Oslo, var hun på utkikk etter ny stilling i NAV. For kunne kreve fast stilling må man ha vært i midlertidige engasjementer på arbeidsplassen i tre år. Rief manglet én måned og to dager før hun kunne kreve fast stilling i NAV, men det skulle vise seg å være vanskelig å skaffe nytt engasjement. 
– Åpning av midlertidige stillinger var en gang myntet på sesongarbeidere, men NAV bruker vikariater forferdelig mye grunnet manglende overføring av midler til faste stillinger. Når du nærmer deg tre år i vikariater, som er grensen for når du kan kreve fast ansettelse, blir det ekstremt vanskelig å få intervju og nytt vikariat i regionen du tidligere har hatt midlertidige engasjementer i, forteller Rief ut ifra egen erfaring. 

Heldigvis åpnet det seg en mulighet da hun hadde fire arbeidsdager igjen på sin gamle kontrakt, rett etter landet stengte ned som følge av koronapandemien. 
–  Plutselig ringte sjefen min meg og tilbudte meg videre kontrakt på seks måneder. Hun fortalte meg at dette betød at jeg passerte datoen for tre år ansettelse, og kunne kreve fast stilling. Jeg ventet på kontrakten og fortsatte å jobbe, forteller Rief.

Hun har fra mars og frem til nå hatt ansvar for 5000 permitterte i Gamle Oslo bydel. I slutten av mai fikk hun endelig kontrakten sin. 
– Jeg sendte en e-post til min øverste tillitsvalgte, Ann Grund. Hun sendte min sjef et krav om fast ansettelse den 9. juni, og 48 timer senere hadde jeg fast jobb, sier Rief. 

Hun er strålende fornøyd med hjelpen hun har fått av både Parat sentralt og tillitsvalgt Grund. 
– Jeg er strålende fornøyd og betaler min kontingent med glede. Prosessen da jeg først hadde fått kontrakten min gikk utrolig kjapt, og jeg føler virkelig jeg har blitt godt fulgt opp. Jeg har andre kolleger som står i lignende situasjoner, og jeg mener det er utrolig viktig for arbeidslivet at også ansatte i NAV får muligheten til å få fast stilling, avslutter Rief.