NAV legger fredag frem ny statistikk som viser at det er blitt 2.000 flere uføretrygdede siste kvartal. NAV forventer at økningen fortsetter også i årets siste kvartal, og regner med at vi ved utgangen av året vil ha nærmere 3.000 flere på uføretrygd.

­­– Antallet personer som får uføretrygd vil fortsette å øke i 2019, men som prosentvis andel av befolkningen er tallet stabilt de siste månedene. En av ti personer mottar nå uføretrygd, og vi ser at tre av fire nye som får uføretrygd fikk arbeidsavklaringspenger før de gikk over på uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ekstern lenke: NAV sin kvartalsstatistikk – uføretrygd

NAV forventer en svakere vekst i antall uføre neste år, og anslår i sine prognoser at det vil være 360.000 mottakere av uføretrygd ved utgangen av 2020. Det betyr en noe lavere prosentvis vekst i 2020 på 2,4 prosent – mot 3,6 prosent vekst i 2019. NAV forventer samtidig en høy overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.