Tirsdag leverte YS kommune sine krav i de innledende forhandlingene om ny hovedavtale med KS. Medbestemmelse var ett av kravene. Fra Parat deltar leder for Tannhelsesekretærenes forbund, Anne Gro Årmo og Bjørn Are Sæther, rådgiver i regionavdelingen, i forhandlingene.

– Etter 1. januar vil Norge ha langt færre, men større kommuner, fylker og regioner.  Våre tillitsvalgte kan komme til å møte en utfordrende virkelighet når sammenslåingen er iverksatt. Da er det avgjørende at medbestemmelsen fungerer på de arenaene beslutninger blir fattet, understreker Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune.

Medbestemmelse var tema også under de forrige forhandlingene
Det er bare to år siden forrige gang YS Kommune og KS forhandlet på den samme hovedavtalen. Også da var YS Kommune opptatt av å få på plass gode samhandlingsrutiner i forbindelse med sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner.
– Det er viktig at alle som velger å melde seg inn i et YS- forbund blir ivaretatt av en tillitsvalgt fra sitt forbund, eller en YS-tillitsvalgt, sa Lizzie Ruud Thorkildsen da hun møtte de andre organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden tirsdag.

Ruud Thorkildsen sier at i noen kommuner og fylkeskommuner kan det være den hovedtillitsvalgte som skal involveres også når beslutninger fattes på enhetsnivå, sa hun.
– Vi sier ofte at det er praktiseringen og ikke nødvendigvis teksten i hovedavtalen som må innskjerpes. Det er likevel slik at det ikke er likegyldig hvilke formuleringer og begrep vi velger å bruke i selve teksten, forklarer lederen for YS Kommune.