Forbundsadvokat i Parat, Per Jostein Ekre, er ansvarlig for å implementere reglene i egen organisasjon.
– Vi startet prosessen i fjor for å bli klare for den nye personopplysningsloven og er nå i sluttfasen. Parat vil før sommeren legge ut oppdaterte personvernerklæringer og annen relevant informasjon til våre tillitsvalgte og medlemmer, sier Ekre.

Personvernombud
I tillegg til Ekre, er advokat Lene Liknes Hansen utpekt som personvernombud i Parat.
– Personvernombudet har et uavhengig kontrollansvar og skal påse at Parat følger lover og regler som gjelder for behandling av personopplysninger. Dette inkluderer også å bistå medlemmer og tillitsvalgte i spørsmål knyttet til håndtering av personopplysninger, sier Ekre.

De nye reglene er rettet mot alle som samler inn data om oss, og målet er å beskytte forbrukerne. Forordningen skal blant annet sikre at selskapene kun får tilgang på det de trenger å vite for å kunne gi deg den tjenesten du ønsker deg. Og selv det de har lov til å lagre, må de slette når kundeforholdet opphører.

Krav om samtykke
Det overordnede målet med de nye reglene er gi vanlige folk bedre kontroll over hvilke personopplysninger ulike selskaper samler inn om dem. Kravet om samtykke ligger i kjernen av dette. 

De nye reglene innebærer blant annet at vanlige folk skal ha rett til å få vite hvilke personopplysninger selskaper har lagret om dem. 

Samtidig innføres «retten til å bli glemt». Det betyr at folk skal kunne be om å få personopplysninger slettet. Men denne rettigheten er ikke ubegrenset. Politikere, for eksempel, kan ikke kreve å få slettet tidligere uttalelser. 

EUs forbrukerkommissær, Vera Jourová, sier at det er selskaper som tjener penger på bruk av personopplysninger som får et spesielt ansvar. 
– Personopplysninger er vår tids gull. Og vi gir fra oss opplysninger ved så godt som hvert eneste skritt vi tar, spesielt i det digitale rommet. Det er som om folk står nakne i en gullfiskbolle, sier hun. 

Det nye regelverket skal håndheves av både nasjonale og felles europeiske organer. I Norge er det Datatilsynet som skal følge opp.