Bjørg har dessuten et særlig ansvar for inkluderende arbeidsliv (IA) i region sør og sitter i Parats sentrale gruppe for IA-arbeid.

Hun har sekretærskole, engelsk og amerikansk språk og yrkespedagogikk fra Høgskolen i Akershus. I tillegg til arbeidsrett, arbeidspsykologi og coaching fra Høgskolen i Buskerud. Hun har arbeidserfaring fra psykiatrien i Vestfold fylkeskommune, der hun også har vært tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og fylkestillitsvalgt. Bjørg har vært medlem av flere råd og utvalg i regi av YS og Parat.  Bjørg har jobbet i Parat siden 1996 (ulike YS-forbund).