Hun har utdanning innen markedsføring og konkurransestrategi, strategisk ledelse, styrearbeid og prosjektarbeid, arbeidsrett og coaching fra Høgskolen i Buskerud. Hun har tidligere erfaring fra Forbrukerkontoret, Forsvaret og politiet, der hun har jobbet med fortolling, spedisjon, økonomi, regnskap og saksbehandling. Bente har jobbet i Parat siden 1995 (ulike YS-forbund).