Hun har utdanning fra sekretærskole for studenter og ulike organisasjonsfaglige kurs. Hun har ex.phil. og deltidsstudiet arbeidsliv, historie og samfunn fra Universitetet i Bergen, organisasjonspsykologi fra Norges Handelshøyskole, og praktisk kompetanse og coaching fra Høgskolen i Buskerud. Laila har arbeidsbakgrunn fra Universitetet i Bergen, og har jobbet i Parat siden 1981 (ulike YS-forbund).