Andreas har jobbet i Parat siden 2008. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har skrevet masteroppgave om oppsigelse på grunn av sykdom. Han har også skrevet artikkelen "En innføring i pensjonssystemet" for tidsskriftet Praktisk økonomi & finans. Han har deltatt i flere utvalg og referansegrupper om pensjon. I 2018 representerte han YS Stat i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. Han har tidligere jobbet i rettshjelpstiltaket Juss-Buss med sosial-, trygde- og arbeidsrett.