Rådgiveren har et variert arbeids- og ansvarsområde innenfor bla følgende områder:

• bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger, omstillinger, medbestemmelse, nedbemanning mv.

• saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder, særskilt i privat sektor.
• utadrettet virksomhet, herunder informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter.
• kurs og opplæring av tillitsvalgte.

Juliet har en bachelorgrad i internasjonal markedsføring fra Markedshøyskolen (nå Høyskolen Kristiania) og en mastergrad i Nonprofit Managament fra The New School University I New York. 

Juliet har vært ansatt i Parat siden 01. desember 2021.