Hun er ressursperson på økonomi, statistikk, lønns- og inntektspolitikk. Hun jobber også med høringer og samfunnsøkonomisk analyse.
Tonje er utdannet samfunnsøkonom med master i samfunnsøkonomi fra Universitet i Bergen. Hun ble ansatt i Parat 18. februar 2019.