Hun ble utdannet cand.jur. ved Universitet i Oslo i 2011, og hun fikk sin advokatbevilling i 2015.

Lene ble ansatt i Parat 2014. Før dette arbeidet hun som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.