Han jobber med analyse, koordinering, iverksetting og oppfølging av styrets vedtak og signaler.

Ragnar er utdannet Cand.polit ved Universitet i Bergen og har en mastergrad i styring og ledelse ved OsloMet. Videre har han arbeidet i Norges Blindeforbund og med utvikling og nettverk i nasjonale frivillige ungdomsorganisasjoner gjennom LNU, som er en paraplyorganisasjon for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Ragnar ble ansatt i Parat i 2013.