Han er utdannet samfunnsviter ved Universitet i Bergen og har en påbegynt mastergrad i styring og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Videre har han arbeidet i Norges Blindeforbund og med utvikling og nettverk i nasjonale frivillige ungdomsorganisasjoner gjennom LNU, som er en paraplyorganisasjon for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Ragnar ble ansatt i Parat i 2013.