Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har særlig kompetanse innenfor lov- og avtaleverk for statlig sektor, som hovedavtalen, hovedtariffavtalen og tjenestemannsloven.

Hun har også erfaring med omstillinger i offentlig sektor. Victoria jobber særskilt med bistand til medlemmer og tillitsvalgte i justissektoren, vegvesenet, departementene, direktoratene og skatteetaten.
Victoria ble ansatt i Parat i 2011.