Avdelingen har et overordnet ansvar for Parats arbeid med verving og vekst, og for utvikling av medlemstilbud. Avdelingen har også ansvar for påvirkning og samfunnskontakt, og for kompetanseutvikling og gjennomføring av kurs og opplæringsaktiviteter.