Avdelingen ledes av Annbjørg Nærdal.

Region Nord: Regionkontor i Tromsø
(Nordland, Troms og Finnmark)

Region Midt: Regionkontor i Trondheim
(Trøndelag, Møre og Romsdal)

Region Vest: Regionkontor i Bergen
(Vestland, Rogaland)

Region Sør: Regionkontor i Kristiansand og  Tønsberg
(Telemark og Vestfold, Agder)

Region Øst: Regionkontor i Oslo
(Oslo, Viken og Innlandet)

Avdelingens ansvars- og arbeidsområder:
  • Medlemskontakt/medlemspleie
  • Rekruttering og vekst
  • Tillitsvalgtopplæring
  • Regionkonferanser
  • Kontakt med medlemmer og tillitsvalgte
  • Bistand i forhold til lønn- og arbeidsforhold