Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle nye læringsmetoder. Parat skal tilby tilpasset og målrettet opplæring til våre ulike medlemsgrupper.
 • Gjennomføre analyser, utredninger, evalueringer og rapportering på området.
 • Delta i prosjekter, nettverk og arbeidsgrupper innen aktuelle saksområder, både innad i Parat og i YS.
 • Budsjettansvar for å tildele midler til opplærings- og utviklingstiltak.
 • Bidra i internopplæring og utvikling av ansattes kompetanse og være pedagogisk ressursperson for Parats egne forelesere og kursholdere.

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning på masternivå.
 • Erfaring fra læring og kompetanseutvikling i kunnskapsbedrift eller frivillig organisasjon.
 • Kompetanse innen læringssystemer og erfaring med bruk av digitale verktøy i læringssammenheng.
 • Innsikt i e-læring og bruk av læringsplattform.
 • Analyse- og utredningskompetanse.
 • Evne til å koordinere og lede prosesser og prosjekter.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Systematisk, strukturert, målrettet, utviklingsorientert.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • En fleksibel arbeidssituasjon.
 • Et uformelt og inspirerende arbeidsmiljø preget av høy faglighet.
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Treningsrom, kantine og sykkelparkering.

Vi ønsker oss en fagsjef som er brenner for faget sitt, som evner å motivere og som liker å oppnå resultater i samarbeid med andre. Dessuten er du engasjert i nye læringsmetoder, ser muligheter og kan omsette nye pedagogiske trender til praktisk læring.

Tiltredelse: Snarest.

 

Søknadsfrist: 18. september. 

Send søknad med attester og vitnemål til trine.jespersen@parat.com

Spørsmål om stillingen:

Odd Jenvin-Steinsvåg, leder for utviklingsavdelingen,
Mobil: 93 44 52 42,
E-post: 
ojs@parat.com