Fagsjef for kompetanse har et overordnet ansvar både for planlegging og gjennomføring av kurs- og opplæringstiltak for Parats tillitsvalgte, og å sikre høy kvalitet i Parats tillitsvalgtsopplæring. 

Til stillingen ligger også:
Budsjettansvar for tildeling av midler til opplærings- og utviklingstiltak
Gjennomføring av analyser, utredninger og evalueringer på området
Deltakelse i prosjekter, nettverk og arbeidsgrupper innenfor aktuelle saksområder, både innad i Parat og i YS
Å bidra i internopplæring og utvikling av ansattes kompetanse, være pedagogisk ressursperson for Parats egne forelesere og kursholdere.

Vi ønsker oss en fagsjef som er brenner for faget sitt, som evner å motivere, og som liker å oppnå resultater i samarbeid med andre. Dessuten er du nysgjerrig på hvilke muligheter som fremtiden vil bringe når det gjelder læring og kompetanseutvikling! 

Du vil kjenne deg igjen i mange av disse punktene: 
Høyere pedagogisk utdanning
Erfaring fra læring og kompetanseutvikling i kunnskapsbedrift.
Kompetanse innenfor læringssystemer og erfaring med bruk av digitale verktøy i læringssammenheng.
Innsikt i e-læring og bruk av læringsplattform
Allsidig mediekompetanse, spesielt ift lyd, bilde, video.
Analyse- og utredningskompetanse. 
Evne til å koordinere og lede prosesser og prosjekter
Språkkunnskaper. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Systematisk
Erfaring fra kompetanseutvikling i frivillig organisasjon

Vi ønsker oss en medarbeider som er kreativ, og som kan jobbe strukturert, målrettet og utviklingsorientert. Det er viktig for oss at du ikke bare jobber godt i team, men at du også kan gjøre selvstendige vurderinger. 

Ansatte i Parat har en fleksibel arbeidssituasjon med gode pensjonsbetingelser og andre rettigheter nedfelt i vår tariffavtale. Lønn avtales individuelt og tilpasses søkerens kompetanse.

Tiltredelse: Snarest 

Søknadsfrist: 
Søknad med attester og vitnemål sendes trine.jespersen@parat.com innen 15. mai 2022. 

Har du spørsmål om stillingen? 
Kontakt leder for utviklingsavdelingen, Odd Jenvin-Steinsvåg, mob 934 45 242, epost ojs@parat.com.
Du kan lese mer om Parats kurs og opplæringsaktiviteter på Parat Kompetanse