Stillingen er knyttet til vårt regionkontor i Trondheim, Kjøpmannsgata 25.  
Denne stillingen vil være en av to i region midt og betjener medlemmer og tillitsvalgte i Møre og Romsdal og Trøndelag. Tiltredelse 1. januar eller etter avtale.  

Rådgiveren har et variert arbeids- og ansvarsområde innenfor bla følgende områder:  

- bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger, nedbemanning mv.  

- saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder  

- utadrettet virksomhet, herunder informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter 

- kurs og opplæring av tillitsvalgte  

- administrative oppgaver knyttet til arbeids- og ansvarsområdet  

Ansatte i Parat har en fleksibel arbeidssituasjon med gode pensjonsbetingelser og andre rettigheter nedfelt i vår tariffavtale. Lønn avtales individuelt og tilpasses søkerens kompetanse. 

Vi krever:  

Høyere relevant utdanning og god kjennskap til lov- og avtaleverk innenfor privat og offentlig sektor er en fordel. Likeså verdsettes organisasjonserfaring fra Parat eller andre arbeidstakerorganisasjoner, noe som også delvis kan kompensere for manglende høyere utdanning.  

Det må regnes med noe arbeid utenfor vanlig kontortid, slik at fleksibel innstilling og stor arbeidskapasitet vil bli vektlagt. Noe reisevirksomhet må regnes med, også utenfor egen region.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til:  

Avdelingsleder Kåre Kvalvåg, mobil: 951 07 741, kaare.kvalvaag@parat.com eller  

Nestleder Bjørn Are Sæther, mobil 959 77 054, bjorn.are.sether@parat.com  

Søknad med CV og attester sendes til Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo eller til trine.jespersen@parat.comsenest 30. september 2021