Vi søker to erfarne, løsningsorienterte og serviceinnstilte rådgivere med kompetanse på lov- og avtaleverk i privat og offentlig sektor, og interesse for arbeidstakeres rettigheter og det organiserte arbeidsliv.

Den ene stillingen er ved vårt regionkontor i Oslo, Lakkegata 23
. Vår nye medarbeider vil inngå i teamet i region Øst som bistår medlemmer og tillitsvalgte i Oslo, Viken og Innlandet. Tiltredelse 1. september eller etter avtale.

Den andre stillingen er ved vårt regionkontor i Bergen, Strandgaten 1. Vår nye medarbeider vil inngå i teamet ved regionskontoret i Bergen som bistår medlemmer og tillitsvalgte i Vestland og Rogaland. Tiltredelse 1. oktober, eller etter avtale.

Som rådgiver har du et variert arbeids- og ansvarsområde innenfor bl.a. følgende områder:

  • bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger, omstillinger, medbestemmelse, nedbemanning mv.
  • saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder.
  • utadrettet virksomhet, herunder informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter.
  • kurs og opplæring av tillitsvalgte.
  • administrative oppgaver knyttet til arbeids- og ansvarsområdet.

Ansatte i Parat har en fleksibel arbeidssituasjon med gode pensjonsbetingelser og andre rettigheter nedfelt i vår tariffavtale. Lønn avtales individuelt og tilpasses søkerens kompetanse.

Vi krever: 
Høyere relevant utdanning og god kjennskap til lov- og avtaleverk innenfor privat og offentlig sektor er en fordel. Likeså verdsettes tillitsvalgterfaring fra Parat eller andre arbeidstakerorganisasjoner, noe som også delvis kan kompensere for manglende høyere utdanning.

Det må påregnes noe arbeid utenfor vanlig kontortid, så en fleksibel innstilling og stor arbeidskapasitet vil bli vektlagt. Stillingen medfører også noe reisevirksomhet, også utenfor egen region. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Avdelingsleder Kåre Kvalvåg, mobil: 951 07 741, kaare.kvalvaag@parat.com  eller
Nestleder Bjørn Are Sæther, mobil 959 77 054, bjorn.are.sether@parat.com
Søknad med CV og attester sendes til Parat på epost trine.jespersen@parat.com, senest 22. juni 2021. 

Vennligst oppgi om søknaden gjelder en konkret stilling eller begge de utlyste stillingene.