Parats visjon 
Parats vedtekter - vedtatt på landsmøte 15 november 2018 
Arbeidslivs- og samfunnspolitisk dokument 2018-2021 
Parats retningslinjer for etisk handel
Parats flaggsak 2019 - Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene 
Parats visjon 
Strategisk plan for Parat – 2019-2021 
Parats høringssvar 

Parats tariffpolitisk dokument for mellomårsoppgjøret 2019

Flere politiske dokumenter og retningslinjer