Hva kjennetegner norsk ledelse? Sammen med Berit Sund fra KPMG, Berit Sund har Parat utgitt dette heftet, som gir kunnskap om og forståelse for den norske ledelsesmodellen.

Medbestemmelsesbarometeret for 2020


Les nyhetssaker fra Parat24 om temaet:
Paratkonferansen 2020: Ledelse på norsk
Jo mer tillit, jo bedre prestasjoner
Kommentar: Alle har en sjef
Ja, vi elsker vår egen lederstil 
Ledere må tåle å bli upopulære

Årets Paratkonferanse var viet temaet "Ledelse på norsk". Se presentasjonene fra konferansen her:
Ledelse på norsk, Professor ved Handelshøyskolen Bl, Institutt for ledelse og organisasjon, Linda Lai
Arbeidets krav til ledelse, eller ledelsens krav til arbeidet, Seniorforsker ved AFI – OsloMet, Eivind Falkum
Tillitsbasert ledelse, Professor ved Handelshøyskolen Bl, Institutt for ledelse og organisasjon, Bård Kuvaas
Typisk norsk å være (selv) god, Senior manager, KPMG, Berit Sund

Dette er målene med årets flaggsak:


1. Samle forskning og kompetanse om hva som kjennetegner god ledelse i Norge. 

Parat vil gå gjennom aktuell forskning og selv gjennomføre en undersøkelse i medlemsmassen. Vi ønsker også å samle historier og praktiske eksempler om god ledelse blant våre medlemmer og tillitsvalgte.

2. Spre forskning og kompetanse om hva som kjennetegner god ledelse i Norge.

Parat vil formidle kunnskap om temaet i alle våre kommunikasjonskanaler. Vi vil invitere forskere og de som har praktiske eksempler på ledelse med gode resultater til våre konferanser og samlinger. Vi vil også gjennomføre en informasjonskampanje rettet mot arbeidsgivere om god ledelse og betydningen av samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

3. Bidra til å utvikle mer forskning og kompetanse om god ledelse i Norge.