Gjennom målet om å øke kunnskap om god ledelse i Norge ønsker Parat å:

1. Samle forskning og kompetanse om hva som kjennetegner god ledelse i Norge. 

Parat vil gå gjennom aktuell forskning og selv gjennomføre en undersøkelse i medlemsmassen. Vi ønsker også å samle historier og praktiske eksempler om god ledelse blant våre medlemmer og tillitsvalgte.

2. Spre forskning og kompetanse om hva som kjennetegner god ledelse i Norge.

Parat vil formidle kunnskap om temaet i alle våre kommunikasjonskanaler. Vi vil invitere forskere og de som har praktiske eksempler på ledelse med gode resultater til våre konferanser og samlinger. Vi vil også gjennomføre en informasjonskampanje rettet mot arbeidsgivere om god ledelse og betydningen av samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

3. Bidra til å utvikle mer forskning og kompetanse om god ledelse i Norge. 

Parat vil utvikle et hefte som samler materiell om temaet. Vi vil forsøke å nå ut eksternt med budskap om samfunnsbetydningen av Ledelse på norsk og behovet for praktiske eksempler og mer forskning på temaet i høyere utdanningsinstitusjoner.