Flaggsaken er et årlig tema som organisasjonen skal legge ekstra vekt på. I 2018 var temaet vært "Arbeidstid", i 2019 er det altså læring og utvikling som står i fokus.

Med stadig endrede krav til kompetanse i arbeidslivet er årets flaggsak meget relevant for Parats medlemmer.

Hensikten med flaggsaken er å øke kunnskapen om temaet blant medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og i arbeidslivet for øvrig. I tillegg skal flaggsaken gi et bedre grunnlag for utforming og legitimering av Parats politiske og tariffmessige synspunkter på området.

Gjennom arbeidet med flaggsaken i 2019 skal Parat:


Sette fokus på kompetanseutviklingen som finner sted i arbeidslivet 
Sette søkelyset på kompetanseutviklingen i samfunnet  
Jobbe for å påvirke beslutningstakere og arbeidsgivere for å få gjennomslag for Parats politikk på området

Les mer om flaggsaken 2019