Det viktigste for Parat er å jobbe for at medlemmenes interesser ivaretas ved overgang fra gamle til nye systemer/pensjonsordninger.

- De siste årene har det skjedd store omveltninger i ordningene som avgjør hva den enkelte av oss får i pensjon. Den største endringen har vi fått gjennom ny fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Både opptjening og uttak er betydelig endret fra hva som gjaldt tidligere, for å møte endringene i økt levealder og bedre helse, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

- Ny fleksibel alderspensjon fra folketrygden skal stimulere folk til å stå lenger i arbeid. Den har også visket ut det tradisjonelle skillet mellom å være arbeidstaker og pensjonist. Det er opp til den enkelte å velge det som er best for en selv. Pensjonskostnaden skal uansett valg bli den samme for folketrygden og samfunnsøkonomien. Parat er enig i en slik utvikling, sier Skjæggerud.

Dette er hovedmålene for årets flaggsak: 
- Øke det generelle kunnskapsnivået om pensjon blant tillitsvalgte og ansatte, samt på de   pensjonsområdene som fortsatt er uavklart eller som det må fremforhandles bedre ordninger på. 
-Jobbe for at medlemmenes interesser ivaretas ved overgang fra gamle til nye systemer/pensjonsordninger