Noen av Parats medlemmergrupper har i tillegg til å være medlemmer i Parat organisert sin virksomhet i en bransje-, etats-, yrkes-, eller medlemsorganisasjon. Formålet er at det yrkes- og bransjefaglige tilbudet skal bidra til å gi medlemmene en yrkes-/bransjemessig stolthet, samt skape en faglig og organisasjonsmessig identitet.

Medlemskontingenten til Parat er 1,2 prosent av brutto månedslønn, maksimalt 469 kroner pr måned.  For medlemmer i underorganisasjoner (Parat Media, Parat Nav, Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Farmasiforbundet Norsk pilotforbund, Parat Kabinforbund, Parat forsvar og Veritas funksjonærforening (VEFF)) er kontingenten 1,4 prosent av brutto månedslønn, maksimalt 549 kroner pr måned. Minimumskontingenten er 50 kroner pr måned. Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent. Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive betaler 400 kroner pr år. 

For medlemmer i Norges politilederlag er kontingenten 1,1 prosent av brutto lønn og faste tillegg.

Underorganisasjoner, medlemsgrupper og -nettverk:

farmasilogo-400px-100px
paratmedia logo


Paratluftfart_logo_arlbert_høy_oppløsning


NPF

NPL Parat_rgb
WKF logo nyNorwegian_kabin_logo_300x82


6612_N8ByNgqFWiQimgThsF_logo_RGBwideroe pilot
 

 

 

 

VEFF-logo 

 

snk_logo_sep_2014

  

 

 

 

 

 

logo BTFF