Noen av Parats medlemmergrupper har i tillegg til å være medlemmer i Parat organisert sin virksomhet i en bransje-, etats-, yrkes-, eller medlemsorganisasjon. Disse medlemmene betaler en høyere kontingent til Parat. Formålet er at det yrkes- og bransjefaglige tilbudet skal bidra til å gi medlemmene en yrkes-/bransjemessig stolthet, samt skape en faglig og organisasjonsmessig identitet.

Medlemskontingenten til Parat er 1,2 prosent av brutto månedslønn, maksimalt 469 kroner pr måned.  For medlemmer i underorganisasjoner (Parat Media, Parat Nav, Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Farmasiforbundet Norsk pilotforbund, Parat Kabinforbund, Norges Politilederlag (NPL), Parat forsvar og Veritas funksjonærforening (VEFF)) er kontingenten 1,4 prosent av brutto månedslønn, maksimalt 549 kroner pr måned. Minimumskontingenten er 50 kroner pr måned.

Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent. 
Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive betaler 400 kroner pr år. 

Målet med det yrkes- og bransjefaglige tilbudet er:
  • Påvirkning av samfunnsmessige spørsmål som angår medlemmenes særskilte interesser knyttet til yrke og bransje.
  • Opplæring av ulik karakter. Denne opplæringen er ikke ment å erstatte tilbud gitt av arbeidsgiver, men er ment som et supplement.
  • Utvikling og innhold av faget og bransjen, synliggjøring, bevisstgjøring og statusheving.
  • Nettverksbygging på tvers av virksomheter, tariffområder og geografiske skillelinjer.

Underorganisasjoner, medlemsgrupper og -nettverk:

Parat UH - universiteter og høyskoler    Parat Pensjonist
Parat i domstolene og jordskifterettene    Parat helse
Paratnav logo 09-14  tom hvit  Parat forsvar ny logo 
parat kabinforbund logo

  Ntnu_logo_rgb

 
Paratpolitiet logo 
   Paratung logo
 farmasilogo-400px-100px
   paratmedia logo


 ThsF_logo_RGB    Paratluftfart_logo_arlbert_høy_oppløsning
 NPF 
 NPL Parat_rgb Norwegian_kabin_logo_300x82    WKF logo ny

 6612_N8ByNgqFWiQimg   wideroe pilot 
 snk_logo_sep_2014

   VEFF-logo

logo BTFF