Parats hovedkontor er lokalisert i Lakkegata 23 på Grønland i Oslo, med regionkontorer i Oslo, TønsbergKristiansandBergen Trondheim og Tromsø .

Parat ble etablert i januar 2005 gjennom en fusjon mellom Flerfaglig fellesorganisasjon (2fo) og Privatansattes fellesorganisasjon (Prifo).

Parat har ni selvstendige underorganisasjoner (Parat Nav, Parat Media, Farmasiforbundet, Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Veritas funksjonærforening (VEFF), Norges Politilederlag (NPL), Parat forsvarParat Kabinforbund og Norsk Pilotforbund), og en rekke forskjellige medlemsgrupper.