Utarbeidelse av budsjetter/regnskap. Utbetaling av lønn og reiseregninger for Parats ansatte og tillitsvalgte.  Utbetalinger av fakturaer fra Parats leverandører. Kontingentfakturering og kontingentkontroll. Administrere og utbetale driftstilskudd til Parats medlemsgrupper. Føre regnskap for Parats OU-avtaler