Avdelingen har et overordnet ansvar for Parats arbeid med verving av medlemmer og utvikling av medlemstilbud. Avdelingen har også ansvar for tillitsvalgtsopplæringen, med organisering av kurs, konferanser og andre opplæringsaktiviteter.