Avdelingens oppbygning:
Regionavdelingen består av Parats regionkontorer og regionale sekretariat, samt sentrale stabs-og støttefunksjoner. Regionavdelingen består av ansatte på 7 regionkontor, i tillegg til ansatte ved det sentrale sekretariatet.

Avdelingen ledes av Kåre Kvalvåg

I sekretariatet i Oslo finner du:
Hege Thorud, administrasjonskonsulent
Monica J. Bjørlo, konsulent kursadministrasjon


R
egion Nord: Regionkontor i Tromsø og Bodø
Nordland, Troms og Finnmark

Region Midt: Regionkontor i Trondheim
Sør- og Nordtrøndelag, Møre- og Romsdal

Region Vest: Regionkontor i Bergen
Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Region Sør: Regionkontor i Kristiansand og Tønsberg
Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust- og Vest Agder

Region Øst: Regionkontor i Oslo  
Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold

Avdelingens ansvars- og arbeidsområder:
Medlemskontakt/medlemspleie
Rekruttering og vekst
Tillitsvalgtopplæring
Regionkonferanser
Kontakt med medlemmer og tillitsvalgte
Bistand i forhold til lønn- og arbeidsforhold