Juridisk avdelingen har felles e-postkasse juridisk@parat.com, denne vil være betjent alle arbeidsdager og skal bidra til at medlemmer får raskest mulig svar fra rett person.

Innholdet i den juridiske bistanden er oppsummert i følgende hovedpunkter:

Saksbehandling og juridisk rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer på telefon og e-post om lov- og avtaleverket (fortolkning av arbeidsmiljøloven, statsansatteloven, ferieloven, permitteringsloven med mer)

Bistand ved omstillinger: Bistand til tillitsvalgte og medlemmer i forbindelse med nedbemanninger, omorganiseringer, fusjoner og fisjoner. Har en løpende dialog med de tillitsvalgte og «coacher» dem i disse prosessene

Forhandlingsmøter ute i virksomhetene i oppsigelsessaker og avskjedssaker og andre tvistesaker som ikke løses lokalt

Prosedyre for domstolene i oppsigelsessaker og andre saker som angår arbeidsforholdet. Prosedyre for Arbeidsretten ved tolkningstvister knyttet til tariffavtaler

«To times fritt rettsråd» for medlemmer i saker som ikke angår arbeidsforholdet