Navn

Avdeling

Telefon

Aker, Karina Negro

Serviceavdelingen

938 48 049

Aune, Kjell Morten

Forhandlingsavdelingen

977 85 814

Aurvoll, Jo Sigurd

Regionavdelingen (Tromsø)

472 76 963

Berghoff, Tone

Forhandlingsavdelingen

412 29 192

Bergsland, Trygve

Kommunikasjonsavdelingen

905 85 639

Bjørhei, Truls 

Forhandlingsavdelingen 456 03 093

Bjørlo, Monica J.

Utviklingsavdelingen

930 40 952

Blystad, Elisabeth

Serviceavdelingen

930 59 506

Botn, Ståle

Regionavdelingen (Oslo)

476 16 392

Brandsar, Gro

Utviklingsavdelingen

415 73 250

Bærø, Guro Løkken

Juridisk avdeling

992 48 147

Daler, Vetle

Kommunikasjonsavdelingen

924 05 391

Dieserud, Grete

Forhandlingsavdelingen

951 84 492

Dræge, Jørgen

Regionavdelingen (Bergen)

404 54 606

Eggesvik, Ragnar

Generalsekretærens stab

984 00 544

Ekre, Per Jostein

Serviceavdelingen

908 41 443

Fischer, Lill

Kommunikasjonsavdelingen

908 81 007

Fusdahl, Liss

Forhandlingsavdelingen

909 91 297

Gullager, Nathalie 

Regionavdelingen (Oslo)

482 84 449

Halvorsen, Thore Selstad

Forhandlingsavdelingen

976 62 747

Hansen, Lene Liknes 

Juridisk avdeling

414 43 788

Harstad, Lise

Kommunikasjonsavdelingen

924 50 453

Hegre, Renate Messel

Forhandlingsavdelingen

926 07 351

Helland, Thore Eitun

Juridisk avdeling

952 80 387

Hermanstad, Bente

Regionavdelingen (Trondheim)

915 90 708

Hoftaniska, Anne Maren

Økonomiavdelingen 

976 61 821

Hole, Trond Reidar

Generalsekretær

952 25 526

Holseter, Vivi-Ann

Serviceavdelingen

992 96 755

Holtsmark, Isabelle

Økonomiavdelingen 

473 71 201

Horn Johannessen, Christen

Juridisk avdeling

909 26 064

Husebø, Helene

Kommunikasjonsavdelingen 994 16 405

Hårtveit, Marianne

Regionavdelingen (Kristiansand)

971 67 293

Irene, Torill

Serviceavdelingen 911 57 533

Jansson, Helén

Serviceavdelingen

976 91 382

Jansson, Pia Karoline

Økonomiavdelingen 

900 31 779

Jenvin-Steinsvåg, Odd

Utviklingsavdelingen

934 45 242

Jespersen, Trine

Serviceavdelingen

994 05 486

Johnsen, Unn Kristin

Regionavdelingen (Tønsberg)

934 80 218

Jonsrud, Janne

Økonomiavdelingen 

951 55 237

Kambestad, Sigurd Øyvind

Juridisk avdeling  992 56 524

Kvalvåg, Kåre

Regionavdelingen (Bergen)

951 07 741

Larsen, Lars-Petter

Forhandlingsavdelingen

482 22 325

Lilloe, Thomas

Forhandlingsavdelingen

917 63 509

Lindstrøm, Anders

Juridisk avdeling

913 08 742

Løhne, Tove

Utviklingsavdelingen

928 03 212

Løwen, Inger

Økonomiavdelingen 

958 91 528

Moen, Andreas Grunde Rabben

Juridisk avdeling

412 57 952

Morisbak, Anne Grete

Serviceavdelingen

920 91 415

Mæland-Johansen, Ketil

Regionavdelingen (Bergen)

982 55 809

Nærdal, Annbjørg

Juridisk avdeling

918 77 711

Olsen Unn Kristin

Parats leder  412 35 877

Pedersen, Freddy

Serviceavdelingen

934 19 312

Pedersen, Mona (permisjon)

Regionavdelingen (Tromsø)

Ragunathan, Sugirthaluxmy

Økonomiavdelingen 

950 56 479

Rasmussen, Vetle W

Juridisk avdeling

901 42 342

Roald, Katrine Marie Andresen (Permisjon)

Forhandlingsavdelingen

470 91 842

Rohde, Bjarne (Permisjon)

Regionavdelingen (Tromsø)

993 07 930

Rosmæl, Anita T

Regionavdelingen (Trondheim)

936 15 942

Rynning, Victoria Krefting (Permisjon)

Forhandlingsavdelingen

996 91 935

Røyrhus, Per Ståle

Serviceavdelingen

908 30 339

Sigmundstad, Arve

Utviklingsavdelingen

977 72 029

Skuthe, Bjørg 

Regionavdelingen (Oslo)

969 42 646

Sneen, Tonje Krakeli

Forhandlingsavdelingen 415 20 454

Somby, Siren

Regionavdelingen (Tromsø)  419 33 359

Svendsen, Turid

Forhandlingsavdelingen

913 08 745

Sæterdal, Laila

Regionavdelingen (Bergen)

481 84 995

Sæther, Bjørn-Are

Regionavdelingen (Oslo)

959 77 054

Thorgersen, Nina

Juridisk avdeling

913 08 744

Thorud, Hege

Utviklingsavdelingen

924 49 819

Tiedt, Diyana G.

Økonomiavdelingen  

404 88 299

Trøen, Bente

Serviceavdelingen

909 72 832

Wahl, Terje

Serviceavdelingen

482 22 324

   

 
Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen


Utviklingsavdelingen