Parat har lagt ned betydelige ressurser i dette arbeidet og dette arbeidet er foreløpig sluttført og oppsummert i Parats designmanual. 

Vi ber om at de tillitsvalgte i Parat legger designmanualen til grunn for sitt arbeid og i alle de situasjoner der de fremstår som representanter for organisasjonen.