Parats luftfartskonferanse arrangeres i år for 14. gang, og tillitsvalgte fra alle Parats luftfartsgrupper er samlet i konferansesalen på Gardermoen. Fra scenen var samferdselsminister Jon Georg Dale blant annet opptatt av flyskam.
Verden snakker om flyskam, men jeg tror ikke skam er svaret på utfordringene vi står overfor. Vi må drive teknologiutvikling, og finne bedre svar på vanskelige utfordringer. Slik kan vi både opprettholde økonomisk vekst og samtidig løse utfordringene vi står overfor, mente Dale. Han sier luftfarten er en versting når det gjelder utslipp.
Det betyr at potensialet er enormt for å ta ned utslippene, sa statsråden, som trakk fram omlegging til biodrivstoff og elflyteknologi som eksempler på dette.

Dale mente det er et sunnhetstegn for vekst og utvikling i samfunnet at flytrafikken øker. 
– Men vi må ta store teknologisprang for å få ned utslippene. Det er et stort potensial til å utvikle dette i årene framover. Vi kan både skape nye arbeidsplasser og tjene penger på å omstille oss raskere enn andre land, sa Jon Georg Dale.

Han framholdt at regjeringen ser på grep for å øke konkurransekraften, blant annet når det gjelder innretningen på avgifter.
– Det er viktig for oss å sørge for at norske selskaper har god konkurranseevne uten at det går på bekostning av arbeidstakernes rettigheter. Faste ansettelser er en hovedregel i norsk arbeidsliv, og det er en verdi vi skal ta vare på framover, sa samferdselsministeren.

– 
Luftfart er en sentral del av kollektivtilbudet i store deler av landet. «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» er et populært tv-program. Hvis vi skal opprettholde spredt bosetning må vi ha transport også til disse stedene. Uten luftfarten ville ikke Norge vært det landet vi er, understreket han.
 
Les også: Parats luftfartskonferanse i gang