Les

Deltidsstudie om Arbeidsglede, ledelse og selvledelse for tillitsvalgte (15 studiepoeng)


tirsdag 28.mars 2023 kl 11:00

onsdag 24.mai 2023 kl 15:00

Høgskolen Kristiania

tirsdag 28.mars 2023 kl 11:00

onsdag 24.mai 2023 kl 15:00

Høgskolen Kristiania
Kirkegaten 24-26, 0153 OSLO ×

Arbeidsglede på jobb – har du det?  Hva sier forskningen?

Parat har inngått et spennende samarbeid med høyskolen Kristiania der tillitsvalgte og ledere nå kan søke om å lære mer om Arbeidsglede, ledelse og selv-ledelse i løpet av våren 2023. Hvordan kan vi bidra til å skape positive følelser og arbeidsglede på jobben er tema som deltakerne vil få kunnskap om, i tillegg til å utvikle selvinnsikt og kunnskap om hvordan vi påvirker andre. Kommunikasjon og historiefortelling vil være en del av ferdighetene man skal utvikle.

Sentrale læringsmål
Et hovedmål med Arbeidsglede, ledelse og selvledelse er å lære om hvordan organisasjoner kan utvikle arbeidsglede og implementere selvledelse for å styrke medarbeidernes «work-life-balance», mestringsfølelse og prestasjoner samt forbedre organisasjonens organisasjonskultur.

Deltakerne skal lære om;

•             Hva arbeidsglede kan være og forholdet til andre relaterte begreper som jobbtilfredshet, motivasjon, engasjement, mestring og prestasjoner

•             Hvilke følelser kan forklare arbeidsglede

•             Hvilke kilder til arbeidsglede kan vi ha på arbeidet

•             Hvor mye betyr miljøet, organisasjonskultur, tilbud og muligheter på arbeidsplassen

•             Hvem har ansvaret til å bidra til arbeidsglede (ledere, tillitsvalgte, medarbeidere, oss selv)

•             Tiltak og atferd som kan bidra til arbeidsglede

•             Hvordan storytelling og ikke-verbal kommunikasjon påvirker

•             Hvordan kan vi praktisere sunn selv-ledelse for å bli bedre i rollen vi har på arbeidsplassen

•             Hvordan kan selv-ledelse bidra til styrket «work-life-balance»

•             Hvordan skape gode forutsetninger for samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse og mening på arbeidsplassen

•             Hvordan implementering av selv-ledelse på arbeidsplassen kan foregå

Hele
emnebeskrivelsen for kurset finner du her.

Kurset er også en del av et forskningsprosjekt på samme tema.
Kurset vi nå utvikler i samarbeid med høyskolen Kristiania bygger på Parats flaggsaker de siste årene. Ledelse på norsk (2021), Arbeidsglede (2022) og Tillitsvalgte (2023).

Som en forenklet innlevering av mappeeksamen blir det gjennomført en rekke praktiske øvelser i løpet av samlingene. Disse delinnleveringene, som til sammen utgjør eksamen, vil bli gjenstand for innholdsanalyse i et forskningsprosjekt om arbeidsglede. Innleveringene blir anonymisert og analysert. Det krever samtykke fra studentene som en betingelse for deltakelse i emnet. Hovedmålet er å forstå hvilke tiltak og hvilke følelser som genereres ved opplevd arbeidsglede, motivasjon, engasjement og jobbtilfredshet, samt hvordan den enkelte kan innta en påvirkningsrolle.

Kurset starter opp 28.mars og går over 3 samlinger.

Kurset vil gi 15 studiepoeng ved bestått mappeeksamen og gir et formelt kompetanseløft samtidig som man er en del av et forskningsprosjekt knyttet til tillitsvalgte, arbeidsglede og den norske ledelsesmodellen.

Planlagte datoer for gjennomføring av kurset våren 2023:

Samling 1: 28. - 30. mars. 3 dager fysisk samling (Oslo)

Samling 2: 3. – 4. mai. 2 halve dager med digitale samlinger fra kl. 14.00 – 18.00.

Samling 3: 23. – 24. mai. 2 dager fysisk samling (Oslo)

De fysiske samlingene gjennomføres i Høyskolen Kristiania sine lokaler. Reise og opphold organiseres av Parat på vanlig måte. Du kan lese mer om Parats reiseregulativ for denne type kurs ved å følge denne linken.

Målgruppe: Tillitsvalgte og ledere som er medlem av Parat

Opptakskrav
Kurset er åpent for tillitsvalgte og ledere i Parat, så langt vi har ledige plasser.

For kurs på dette nivået, stilles det også krav om at deltakerne kvalifiserer til opptak på høyere utdanning. Det betyr at man må kan kunne dokumentere en av de følgende;

  • Generell studiekompetanse 
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen 
  • Realkompetanse

Du kan lese mer om 23/5 regelen ved å følge denne lenken

Kontaktperson: Arve Sigmundstad arve@parat.com tlf: 97 77 20 29

Detaljer
Arrangør
Sentralt arrangert
Sted
Høgskolen Kristiania, Kirkegaten 24-26, 0153 OSLO
Start
tirsdag 28.mars 2023 kl 11:00
Slutt
onsdag 24.mai 2023 kl 15:00
Påmeldingsfrist
Frist utløpt
Kontaktperson
Monica Bjørlo
mjb@parat.com
93040952
Kurs ID
2023016
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?