Les

Temakveld: Trakassering i arbeidslivet - Oslo

Postboks 9029 Grønland, 0133 OSLO

Temakveld: Trakassering i arbeidslivet - Oslo

20-45809
torsdag 05.mars 2020 kl 16.30
torsdag 05.mars 2020 kl 18.00
Parat Regionkontor Øst, OSLO
Region Øst
I forbindelse med den viktige dagen 8.mars - Den internasjonale kvinnedagen - inviterer vi til temakveld. Temaet er trakassering i arbeidslivet med særskilt fokus på seksuell trakassering.

Parats leder, Unn Kristin Olsen, vil være til stede!

Parat var, sammen med Arbeidstilsynet, LDO, Fellesforbundet, NHO, departementet og Virke, pådriver til Rød strek kampansjen; Vi setter en rød strek for seksuell trakassering! Likevel må vi fortsette å jobbe mot trakassering på arbeidsplasser. Hvordan kan de tillitsvalgte bidra? Hvordan varsler ansatte trakassering? Har arbeidsgiver gode rutiner på dette? Hva er egentlig trakassering?

Temakvelden finner sted i våre lokaler i Lakkegata 23 klokken 16:30.
Vi spanderer pizza og brus.
Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en uorganisert kollega til denne temakvelden.

Vel møtt!

PS. Vi refunderer ikke utgifter til transport eller tapt arbeidsfortjeneste.

Hilsen region Øst.


© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?