Les

Regionskonferanse og Regionsmøte, Region Øst

Askerveien 61, 1384 ASKER

Regionskonferanse og Regionsmøte, Region Øst

19-44819
torsdag 12.september 2019 kl 09.00
fredag 13.september 2019 kl 15:00
Scandic Hotel Asker, ASKER
Region Øst
Region Øst inviterer våre tillitsvalgte til regionkonferanse og regionmøte (med overnatting) 12.-13. september 2019 på Scandic Hotell Asker.

Program
Torsdag 12. september09.00-10.00 Registrering og enkel servering
10.00-10.45 Velkommen ved Silje Josten Kjosbakken, nestleder i Rødt
10.45-11.30 Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene
11.30-11.45 Pause
11.45-12.30 Hvordan er det å være tillitsvalgt i en etat i omstilling? Ved Johan Hovde fra Parat forsvar, Jannike Hansen fra Parat Statens vegvesen, Einar Follesøy Kaldhol fra Parat politiet og Nina Andersen fra Parat i domstolene.
12.30-13.00 Ny IA-avtale ved Truls Bjørhei
13.00-14.00 Lunsj

14.00-14.15 Organisasjonsteknisk reform for tillitsvalgte ved Lars Hansen
14.15-15.15 "Retning 2061" ved Lilja Mósesdóttir, fagpolitisk seniorrådgiver i Samfunnsviterne
15.15-16.00 Fremtidens arbeidsliv ved Idar Gundersen og Gry Håkenstad, Parat Ung
16.00-16.15 Pause
16.15-16.45 Gjensidige, forsikring og bank
16.30-17.30 Pause med enkel servering
17.30-18.30 Gro – eller gro fast. Medlemsforedrag med Gro Hammerseng-Edin
19.30 MiddagFredag 13. september

09.00-09.15 Info fra RU
09.15-10.00 Informasjon fra politisk ledelse ved Parats leder Unn-Kristin Olsen og nestleder Anneli Nyberg
10.00-10.30 Pause med utsjekk
10.30-11.30 Rapport fra sysselsettingsutvalget ved Knut Røed
11.30-12.30 Lunsj
12.30-14.00 Vedtektsfestet regionmøte
Vi diskuterer innstillingen fra utvalget. Les gjerne rapporten på forhånd:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-7/id2637967/
Eventuelle andre saker som regionmøtet ønsker å behandle.


© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo