Temakveld om ferie - spør advokaten!

Temakveld om ferie - spør advokaten!

19-44809
onsdag 24.april 2019 kl 17:00
onsdag 24.april 2019 kl 19:00
, OSLO
Region Øst
Påmeldingsfrist: 08.04.2019
Har du spørsmål om ferie?

Vi vil ta for oss temaer som feriefastsetting, feriepenger, feriedager osv.
I tillegg vil det være mulighet til å stille advokat Helland spørsmål!

Temakvelden vil finne sted i Lakkegata 23.

Vel møtt!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com