Les

Åpent forum for tillitsvalgte: bli en dyktigere forhandler

Åpent forum for tillitsvalgte: bli en dyktigere forhandler

19-44708
tirsdag 19.november 2019 kl 14.30
tirsdag 19.november 2019 kl 18.30
NAV Arbeid og ytelser Kristiansand, KRISTIANSAND S
Region Sør
Påmeldingsfrist: Frist utløpt
Parat har den glede å kunne invitere tillitsvalgte i region sør til minikurs i forhandlinger og forhandlingsteknikk.

Bli en dyktigere forhandler

Sted: NAV sine lokaler i Gyldenløvesgate 23
Dato: 19. november
Kl. 14.30-18.30, middag på Luihn restaurant kl. 19.00
Målgruppe: tillitsvalgte i Parat i region sør

Forhandlinger skjer i veldig mange sammenhenger. Vi forhandler på jobb med våre arbeidsgivere, arbeidstakere, kolleger, kunder, leverandører, eller som tillitsvalgt. I det private er vi i forhandlingssituasjoner med venner, barn, ektefeller, og familiemedlemmer.

Vi forhandler hver dag, men hvor bevisste er vi på hva som skjer i slike situasjoner? Hvordan kan vi utvikle oss til å bli bedre forhandlere?

Vi har vært så heldige å få dr. Gillian Warner-Søderholm til Kristiansand. Gillian er instituttleder og Associate Professor på institutt for kommunikasjon og kultur på BI. Hun har utdannelse fra blant annet Reading University og Harvard. Hun har 20 års erfaring som forhandler, og forsker i dag på forhandlingsteknikk.

I minikurset om forhandlinger bruker hun teori og forskning, som vil hjelpe deg å forstå en forhandlingssituasjon.

Sentrale elementer som hun vil komme inn på om forhandlinger er kommunikasjon, empati, partenes interesser, kriterier, alternativer, samarbeid, etikk, maktasymmetri, og BATFA (beste alternativ til forhandlet avtale).

Vi ønsker tillitsvalgte velkommen til en hyggelig ettermiddag, der du vil få muligheten til å bli en enda dyktigere forhandler.

Har du spørsmål om minikurset, ta kontakt med sor@parat.com

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo