Les

Kurs for tillitsvalgte - "Arbeidsmiljø i grenseland"

Kurs for tillitsvalgte - "Arbeidsmiljø i grenseland"

19-44707
torsdag 07.november 2019 kl 09.00
torsdag 07.november 2019 kl 16.00
Quality Hotel Tønsberg, TØNSBERG
Region Sør
Kurs for tillitsvalgte - Arbeidsmiljø i grenseland

Parat region sør inviterer deg til dagskurs i konflikthåndtering på Quality Hotel Tønsberg den 7. november 2019. Kurset starter kl. 09:00 og varer frem til kl. 16:00.

God konflikthåndtering er god og lønnsom personalpolitikk: konstruktiv konflikthåndtering bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø, økt motivasjon og arbeidsglede.

AKTUELLE UNDERVISNINGSTEMA:
Kurset gir oversikt over de lover og regler som regulerer arbeidsmiljøet i virksomheter.
• Arbeidsgivers ansvar, rettigheter og plikter
• Ansattes ansvar, rettigheter og plikter
• Rolleavklaringer
• Konflikter, mobbing og trakassering
• Psykologiske faktorer (konflikthåndtering)
• Konflikt som prosess
• Stress og belastning
• Konfliktforståelse
• Hvordan du kan bidra til å forebygge og håndtere uheldige forhold og hendelser

Gjennom bruk av case og praktiske eksempler viser kurset hvor grensene går; hva må vi tåle, og hva kan vi ikke gjøre eller si.

Forelseser er Jan Norman Bjørkmo. Han er organisasjonspsykolog og underviser med tema arbeidsmiljø, organisasjonskultur og konflikthåndtering. Jobber også med rådgivning til ledere, lederopplæring, workshops i virksomheter, arbeidsmiljøutvikling, kartlegging/intervju og analyse ved utfordringer i arbeidsmiljøet.

Påmelding gjøres gjennom kurskalenderen på våre nettsider med ditt medlemsnummer og passord. Kontakt medlemsregisteret medlem@parat.com dersom du mangler medlemsnummer og passord for å logge inn på medlemsportalen.

Påmeldingsfrist 25. oktober 2019

Ta kontakt med Unn Kristin Johnsen på tlf. 934 80 218 om du har spørsmål.

Velkommen til et lærerikt kurs for tillitsvalgte!

Vennlig hilsen
Parat region sør


© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo