Les

Åpent forum for tillitsvalgte - lokale forhandlinger og ny IA avtale

Åpent forum for tillitsvalgte - lokale forhandlinger og ny IA avtale

19-44703
onsdag 10.april 2019 kl 16.30
onsdag 10.april 2019 kl 22.00
Nav Hjelpemiddelsentral Vest-Agder, KRISTIANSAND S
Region Sør
Parat region sør har den glede å kunne invitere til åpent forum for tillitsvalgte. Åpent forum er en nyttig arena for tillitsvalgte til å utveksle erfaringer, og skape nettverk med andre tillitsvalgte. Gjennom forelesning og erfaringsutveksling vil deltagerne få tips om de nye reglene i IA avtalen, samt hvordan få gjennomslag i lokale forhandlinger.

Forhandler i Parat Thomas Lilloe kommer til Kristiansand.

Sted: Regionkontoret, 2. etasje, Hånesgården, Kristiansand
Dato: 10. april 2019, fra kl. 1630 – ca. kl. 22:00
Målgruppe: Tillitsvalgte i privat sektor

Rammeprogram:
Kl. 16:30 Rundstykker, kaffe og te
Kl. 17:00 IA-avtale og retten til utvidet egenmelding v/seniorrådgiver i NAV arbeidslivssenter Turid Eie
Kl. 17:30 Lokale forhandlinger i privat sektor v/forhandler i Parat Thomas Lilloe
Kl. 17:30 Lokale forhandlinger i offentlig sektor v/rådgiver i Parat Marianne Hårtveit
Kl. 20:00 Middag

Påmelding gjøres gjennom kurskalenderen på våre nettsider med ditt medlemsnummer og passord. Kontakt medlemsregisteret medlem@parat.com dersom du mangler medlemsnummer og passord for å logge inn på medlemsportalen.

Ta kontakt med Marianne Hårtveit på telefon 971 67 293 om du har spørsmål.

Velkommen til et lærerikt forum for tillitsvalgte!

Vennlig hilsen
Parat region sør
(Kristiansand)

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo