Les

Temadag for tillitsvalgte - Førde

p.b 684, 6800 FØRDE

Temadag for tillitsvalgte - Førde

19-44612
onsdag 25.september 2019 kl 12.00
onsdag 25.september 2019 kl 16.00
Rica Sunnfjord Hotel, FØRDE
Region Vest
Programmet blir som følgjer
kl. 12.00 – 13.00 Konferansestart og lunsj
kl. 13.00 – 16.00 Aktuelle tema, informasjon og oppdatering - inkl. pausar, bl.a.
- "Overvaking – i kvardagslivet og på jobb"
- Samarbeidsprosjekt, kurs og aktiviteter
- Medlemsfordelar
- Ny avtale med Gjensidige
- Åpen post
Leiar i Regionutval vest Gro Nondal Buvik deltek og vil informera om arbeidet i utvalet.

Temadagen er gratis, og Parat dekkar rimelegaste reisemåte for alle.
(Reiserekningar vert delte ut på konferansen. Hugs kvitteringar.)
Parat dekkar også tapt arbeidsforteneste, dersom du ikkje får fri med løn for å delta.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo