Les

Temadag for tillitsvalgte - Sogndal

Temadag for tillitsvalgte - Sogndal

19-44611
tirsdag 24.september 2019 kl 12.00
tirsdag 24.september 2019 kl 16.00
Quality Hotel Sogndal, SOGNDAL
Region Vest
Programmet blir som følgjer
kl. 12.00 – 13.00 Konferansestart og lunsj
kl. 13.00 – 16.00 Aktuelle tema, informasjon og oppdatering - inkl. pausar, bl.a.
- "Overvaking – i kvardagslivet og på jobb"
- Samarbeidsprosjekt, kurs og aktiviteter
- Medlemsfordelar
- Ny avtale med Gjensidige
- Åpen post
Leiar i Regionutval vest Gro Nondal Buvik deltek og vil informera om arbeidet i utvalet.

Samlinga er lagt opp til dialog der hensikten er å gje oppdatering og informasjon til dykk tillitsvalde, og at de kan gje tilbakemelding om forventningar og utfordringar de har.

Temadagen er gratis, og Parat dekkar rimelegaste reisemåte for alle.
(Reiserekningar vert delte ut på konferansen. Hugs kvitteringar.)
Parat dekkar også tapt arbeidsforteneste, dersom du ikkje får fri med løn for å delta.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo