Les

Åpent forum for tillitsvalgte

Åpent forum for tillitsvalgte

19-44605
mandag 06.mai 2019 kl 14.00
mandag 06.mai 2019 kl 16.00
Parat Regionkontor Vest , BERGEN
Region Vest
«Overvåking – i hverdagslivet og på jobb»
• Hvor er vi?
• Hva sier lovverket om dette?
• Hvordan påvirker dette individet?
• Hvor skal vi, og hva bør vi gjøre?

Forelesere Jørgen Dræge og
Ketil Mæland-Johansen, Parat

Enkel servering

NB! Begrenset antall – «først til mølla»-prinsippet gjelder

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo