Les

"Snu motgang til medgang" - Marius Løken

"Snu motgang til medgang" - Marius Løken

19-44604
onsdag 06.februar 2019 kl 18:00
onsdag 06.februar 2019 kl 20:00
Region Vest
STED: Scandic Forus - STAVANGER

Felles foredrag for medlemmene i Delta, Parat, Negotia, Avyo og Finansforbundet på Scandic Forus hotell, Bjødnabeen 2 (ved Travbanen) Det er bra med parkering og gode bussforbindelser.
Vi får besøk av Erik Kollerud som ble valgt til ny YS-leder på kongressen i høst. Han holder et kort innlegg om viktige saker som YS jobber med.

Foredraget til Marius Løken berører blant annet følgende temaer:
- Opptrening - Motivasjon
- Hvordan møte utfordringer? - Snu motgang til fremgang!
- Samspillet mellom fysisk og psykisk velvære - Viktigheten av fellesskap
- Hvordan skape selvtillit
Gjensidige vil være på plass med stand, her kan du få med deg de gode forsikringsfordelene som vi har gjennom YS

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com